REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA ŻYWIENIOWEGO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DORADZTWA ŻYWIENIOWEGO

od dnia 1.05.2020.

 1. Postanowienia ogólne
  1. Serwis internetowy wybierajzdrowo.pl jest własnością Pauliny Wójtowicz.
  2. Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki, na jakich oferowany jest dostęp do płatnej współpracy internetowej z zakresu doradztwa żywieniowego.
  3. Warunkiem korzystania z internetowych porad żywieniowych jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez klienta serwisu treści niniejszego regulaminu. Przesłanie plików niezbędnych do współpracy rozumiane jest jako zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu.
  4. Do skorzystania ze świadczonych usług niezbędne są:
   • urządzenie elektryczne z dostępem do Internetu
   • zaktualizowana przeglądarka internetowa
   • aktywne konto poczty elektronicznej
   • czytnik formatu PDF, DOCX oraz JPG
   • przyrządy do pomiaru: waga kuchenna, waga łazienkowa oraz centymetr
   • chęć wprowadzenia zmian
 2.  Współpraca żywieniowa – zasady ogólne
  1. Współpraca dietetyczna drogą elektroniczną skierowana jest wyłącznie dla osób powyżej 18 roku życia.
  2. Klient przesyłając niezbędne dane oświadcza, że przedstawione informacje są zgodne z prawdą oraz nie doszło do zatajenia informacji o znanych chorobach, na które cierpi bądź może cierpieć, a także poinformował o przyjmowanych lekach oraz suplementach diety.
  3. W przypadku chorób przewlekłych czy przyjmowania leków na stałe, klient musi przebywać pod stałą opieką lekarza, aby skorzystać z oferty.
  4. Wraz z uzupełnionym wywiadem żywieniowym Użytkownik jest zobowiązany przesłać:
   • minimum dwa zdjęcia sylwetki – z przodu i boku, w dowolnej odzieży pozwalającej ocenić budowę sylwetki
   • aktualne wyniki badań (maksymalnie sprzed pół roku), które wymienione są w wywiadzie żywieniowym, bez widocznych danych osobowych
  5. Po odesłaniu wszystkich niezbędnych plików, w ciągu pięciu dni roboczych na podany adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie otrzymania i zgodności danych oraz ustalony termin przewidywanego otrzymania zaleceń żywieniowych.
  6. Klient podczas współpracy jest zobowiązany do informowania na bieżąco o ewentualnych zmianach w stanie zdrowia i/lub samopoczuciu oraz do należytego realizowania indywidualnych zaleceń żywieniowych. Klient jest świadomy, że zmiany w stylu życia mogą wywołać pozytywny, jak i negatywny efekt.
  7. Porady żywieniowe udzielane są z należytą starannością w oparciu o swoją aktualną, najlepszą wiedzę.
  8. Dietetyk ma prawo zrezygnować z kontynuacji współpracy z daną osobą w przypadkach, gdy Klient nie wywiązuje się z terminów płatności, nie stosuje się należycie z zaleceń żywieniowych, zachowuje się wulgarnie i nieprzyjemnie.
  9. Klient ma do wyboru dwa moduły współpracy, które szczegółowo opisane są na stronie www.wybierajzdrowo.pl/wspolpraca-online/
  10. Istnieje możliwość zamiany modułów współpracy po miesiącu, bez dodatkowych kosztów.
 3. Współpraca żywieniowa – moduł z jadłospisem
  1. Pierwszy miesiąc współpracy obejmuje:
   • Indywidualny jadłospis na 7 dni
   • Podstawowe zasady zdrowego stylu życia
   • Lista suplementów
   • Kontakt e-mailowy, gdzie zapewnione jest minimum raz na 7 dni odpowiadanie na maile
  2. Każdy kolejny miesiąc współpracy obejmuje:
   • Nowy jadłospis na 7 dni, biorąc pod uwagę miesięczne Sprawozdanie. Według decyzji klienta może być to jadłospis z całkowicie nowymi posiłkami lub uwzględniający poszczególne posiłki z poprzedniego jadłospisu, które klient polubił i chciałby kontynuować ich jedzenie w następnym miesiącu.
   • Kontakt e-mailowy, gdzie zapewnione jest minimum raz na 7 dni odpowiadanie na maile
  3. W trakcie trwania miesięcznej współpracy istnieje możliwość wprowadzenia maksymalnie 2 drobnych zmian do jadłospisu na życzenie klienta (np. wymiana nielubianego produktu lub dodanie innego) oraz, jeśli dietetyk uzna to za niezbędne, zmiany w obrębie właściwości jadłospisu (np. kaloryczność, kompozycja makroskładników, zawartość poszczególnych witamin i składników mineralnych).
 4. Współpraca żywieniowa – moduł z dzienniczkiem żywieniowym
  1. Pierwszy miesiąc współpracy obejmuje:
   • Indywidualne zalecenia żywieniowe
   • Analizę dzienniczka żywieniowego
   • Listę suplementów
   • Kontakt e-mailowy, gdzie zapewnione jest minimum raz na 7 dni odpowiadanie na maile
  2. Każdy kolejny miesiąc współpracy obejmuje:
   • Monitoring postępów na podstawie miesięcznego Sprawozdania
   • Ewentualna modyfikacja zaleceń, w zależności od postępów
   • Analizę dzienniczka żywieniowego
   • Kontakt e-mailowy, gdzie zapewnione jest minimum raz na 7 dni odpowiadanie na maile
 5. Płatność
  1. W czasie oczekiwania na zalecenia żywieniowe Klient jest zobowiązany uiścić odpowiednią opłatę.
  2. Koszt miesiąca współpracy to 279 zł.
  3. W celu skorzystania z współpracy Użytkownik uiszcza opłatę na podany numer bankowy:

   WYBIERAJ ZDROWO

   55 1950 0001 2006 0059 7944 0001

   wpisując w tytule przelewu swoje imię i nazwisko

 6. Terminarz
  1. Data przesłania zaleceń żywieniowych jest jednocześnie datą rozpoczęcia miesięcznej współpracy.
  2. Po miesiącu, Klient przesyła Sprawozdanie (o którym mowa w zaleceniach żywieniowych) oraz decyzję o chęci kontynuacji współpracy.
  3. Jeśli Użytkownik wyrazi chęć przedłużenia współpracy o kolejny miesiąc, musi uiścić opłatę, o której mowa w punkcie 5. po przesłaniu Sprawozdania.
  4. Po zaksięgowaniu opłaty w ciągu 7 dni dietetyk przesyła nowy jadłospis/zalecenia (w zależności od wybranego modułu).
  5. Data przesłania zaleceń żywieniowych na następny miesiąc jest datą rozpoczęcia kolejnego miesiąca współpracy.

Przykład: Pani X 10 września otrzymała pierwsze zalecenia żywieniowe. Po miesiącu przesyła Sprawozdanie oraz jest chętna kontynuować współpracę, dlatego uiszcza odpowiednią opłatę. 16 października Pani X otrzymuje zalecenia żywieniowe na kolejny miesiąc i jest to data rozpoczęcia kolejnego miesiąca współpracy.

 1. Prawa autorskie
  1. Zawartość przesyłanych porad żywieniowych i wszelkich materiałów zastrzeżone są na rzecz właściciela firmy i osób uprawnionych.
  2. Żadna część materiałów nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób.
 2. Bezpieczeństwo
  1. Przesyłając dane niezbędne do rozpoczęcia współpracy, klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz medycznych zawartych w przesłanych dokumentach wyłącznie do celów związanych z wykonaniem zlecenia usługi doradztwa żywieniowego przez Paulinę Wójtowicz w firmie WYBIERAJ ZDROWO. Dane osobowe, wiadomości e-mailowe, stan zdrowia czy zdjęcia sylwetki nigdy nie są udostępniane innym podmiotom niż ustawowo do tego uprawnionych, o czym mówi polityka prywatności.
  2. Wyjątek stanowią zdjęcia potraw, które klient może przesłać dobrowolnie i mogą zostać wykorzystane w celach marketingowych na portalach społecznościowych.