Polityka prywatności

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest firma Poradnia Dietetyczna Paulina Wójtowicz ul. Przyjaźni 2/31 72-010 Police NIP: 8992783675 oraz REGON: 363725851.

Rodzaj i cele przetwarzania danych

  • Współpraca żywieniowa

Zebrane informacje z wywiadu żywieniowego oraz wiadomości mailowych na temat Twoich danych osobistych (imię, nazwisko, adres email), antropometrycznych, stanu zdrowia oraz danych żywieniowych są wykorzystane do wykonania usługi doradztwa żywieniowego opisanego w Regulaminie. Przekazanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do podjęcia współpracy żywieniowej.

  • Sklep internetowy i zamówienia

Zebrane dane osobiste posłużą do informowania Cię o przetwarzaniu twojego zamówienia, przesyłania zamówionych plików cyfrowych, o czym mówi Regulamin. Przekazanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z ofert Sklepu.

  • Newsletter

Zebrane dane osobiste posłużą do informowania Cię o nowościach i promocjach oferowanych przez firmę. Przekazanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z usługi newslettera.

Przechowywanie danych osobowych

Dane przechowywane są na serwerze mailowym zabezpieczonym hasłem oraz na laptopie, który zabezpieczony jest hasłem do systemu oraz kolejnym hasłem do folderu, w którym znajdują się dane klientów.

Dane przechowywane są przez cały okres współpracy żywieniowej oraz przez pół roku po jej zakończeniu, co umożliwia ewentualne wznowienie współpracy żywieniowej.

Do newslettera używany jest MailerLite, jako platforma atomatycznego marketingu – zebrane dane (imię, adres email) są używane przez MailerLite zgodnie z polityką prywatności oraz warunkami użytkowania.

Klienci w każdej chwili mają prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany lub usunięcia poprzez kontakt pod adresem paulina@wybierajzdrowo.pl

Zgoda

Za zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych uznaje się przesłanie emailowe plików niezbędnych do wykonania usługi.