REGULAMIN SKLEPU

od dnia 24.08.2018r.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży treści cyfrowych przez Paulinę Wójtowicz prowadzącą działalność gospodarczą Poradnia Dietetyczna Paulina Wójtowicz ul. Przyjaźni 2/31 72-010 Police o numerze NIP: 8992783675 oraz REGON: 363725851. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy poprzez e-mail: sklep@wybierajzdrowo.pl.

KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. W celu korzystania z Treści cyfrowych dostarczonych przez Sprzedawcę, Klient powinien posiadać sprzęt spełniający wymagania wskazane każdorazowo na Stronie Internetowej Sklepu.
 3. Osoby dokonujące zakupów w Sklepie podają swoje dane osobowe i wyrażają zgodę na ich przetwarzanie na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.

WARUNKI TECHNICZNE

 1. W celu prawidłowego korzystania z oferty Sklepu Internetowego wymagane jest:
  • połączenie z siecią Internet
  • zaktualizowana przeglądarka internetowa
  • posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej
  • czytnik formatu, w którym występuje wybrany plik cyfrowy

ZAMÓWIENIA

 1. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamawiam i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 2. W wypadku, gdy przedmiotem Umowy sprzedaży są Treści cyfrowe, Klient przed wysłaniem zamówienia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, może wyrazić zgodę na dostarczanie mu Treści cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży.
 3. Na Stronie Internetowej Sklepu każdego pliku cyfrowego zamieszczona jest informacja określająca format, w którym został zapisany.

PŁATNOŚCI

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zawierają informacji odnośnie kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy składaniu zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  • przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU
 3. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
 4.  W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, Sprzedawca prześle Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Po otrzymaniu pozytywnej informacji o dokonaniu płatności Sklep Internetowy prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta, która zawierać będzie:
  • potwierdzenie otrzymania płatności i podsumowanie zamówienia
  • indywidualny link, chroniący przed kopiowaniem przed nieupoważnione osoby, dzięki któremu Klient pobierze plik cyfrowy
 2. Pobranie pliku będzie możliwe przez 30 dni od zakupu na nieograniczonej ilości urządzeń.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do dostarczania treści cyfrowych do pobrania, które nie są zapisane na nośniku materialnym.

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW CYFROWYCH

 1. Zaleca się zapisywanie plików na nośniku pamięci przez Klienta po dokonaniu zakupu. Sklep Internetowy nie świadczy usługi przechowywania zakupionych plików cyfrowych, zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania tych plików na odrębnym nośniku pamięci.
 2. Wszystkie pliki cyfrowe oferowane przez Sklep Internetowy są objęte ochroną o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Oferowane produkty są skierowane do grupy docelowej wyszczególnionej w opisie produktu. Klient jest świadomy, że zmiany w stylu życia mogą wywołać pozytywny, jak i negatywny efekt.
 4. Klient ma prawo korzystać z plików wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.