Regulamin konsultacji noworocznych online

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DORADZTWA ŻYWIENIOWEGO

od dnia 7.01.2021

 1. Postanowienia ogólne
  1. Serwis internetowy wybierajzdrowo.pl jest własnością Pauliny Wójtowicz.
  2. Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki, na jakich oferowany jest dostęp do płatnej współpracy internetowej z zakresu doradztwa żywieniowego.
  3. Warunkiem korzystania z internetowych porad żywieniowych jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez klienta serwisu treści niniejszego regulaminu. Przesłanie plików niezbędnych do konsultacji rozumiane jest jako zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu.
  4. Do skorzystania ze świadczonych usług niezbędne są:
   • urządzenie elektryczne z dostępem do Internetu
   • zaktualizowana przeglądarka internetowa
   • aktywne konto poczty elektronicznej
   • czytnik formatu PDF, DOCX oraz JPG
 2.  Konsultacje – zasady ogólne
  1. Konsultacje drogą elektroniczną skierowane są wyłącznie dla osób powyżej 18 roku życia.
  2. Klient przesyłając niezbędne dane oświadcza, że przedstawione informacje są zgodne z prawdą oraz nie doszło do zatajenia informacji o znanych chorobach, na które cierpi bądź może cierpieć, a także poinformował o przyjmowanych lekach oraz suplementach diety.
  3. W przypadku chorób przewlekłych czy przyjmowania leków na stałe, klient musi przebywać pod stałą opieką lekarza, aby skorzystać z oferty.
  4. Po zaksięgowaniu opłaty, w ciągu 10 dni roboczych klient otrzyma indywidualne zalecenia i materiały.
  5. Porady żywieniowe udzielane są z należytą starannością w oparciu o swoją aktualną, najlepszą wiedzę.
  6. Dietetyk ma prawo zrezygnować z współpracy z daną osobą w przypadkach, gdy Klient nie wywiązuje się z terminów płatności, zachowuje się wulgarnie i nieprzyjemnie.
 3. Konsultacje – szczegółowe informacje
  • Konsultacje obejmują:
   • Analizę dzienniczka żywieniowego
   • 10 zasad jedzenia intuicyjnego
   • Odpowiedzi na pytania z ankiety
   • Odpowiedzi na pytania, które pojawią się do miesiąca po otrzymaniu materiałów. Pytania należy przesłać mailowo na adres poradnia@wybierajzdrowo.pl. Na odpowiedź dietetyk ma 7 dni roboczych.
 4. Płatność
  1. Koszt konsultacji to 129 zł.
  2. W celu skorzystania z współpracy Użytkownik uiszcza opłatę na podany numer bankowy:

WYBIERAJ ZDROWO

55 1950 0001 2006 0059 7944 0001

wpisując w tytule przelewu swoje imię i nazwisko

 1. Prawa autorskie
  1. Zawartość przesyłanych porad żywieniowych i wszelkich materiałów zastrzeżone są na rzecz właściciela firmy i osób uprawnionych.
  2. Żadna część materiałów nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób.
 2. Bezpieczeństwo
  1. Przesyłając dane niezbędne do rozpoczęcia konsultacji, klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz medycznych zawartych w przesłanych dokumentach wyłącznie do celów związanych z wykonaniem zlecenia usługi doradztwa żywieniowego przez Paulinę Wójtowicz w firmie WYBIERAJ ZDROWO. Dane osobowe, wiadomości e-mailowe, stan zdrowia nigdy nie są udostępniane innym podmiotom niż ustawowo do tego uprawnionych, o czym mówi polityka prywatności.
  2. Wyjątek stanowią zdjęcia potraw, które klient może przesłać dobrowolnie i mogą zostać wykorzystane w celach marketingowych na portalach społecznościowych.