REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA ŻYWIENIOWEGO

od dnia 06.10.2018r. //NOWE USŁUGI OD DOSTĘPNE OD 10.04.2019 OBEJMUJE NOWY REGULAMIN, KTÓRY ZNAJDZIESZ TUTAJ

  1. Postanowienia ogólne
    1. Serwis internetowy wybierajzdrowo.pl jest własnością Pauliny Wójtowicz, dalej zwaną Usługodawcą.
    2. Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki, na jakich Usługodawca oferuje dostęp do płatnej współpracy internetowej z zakresu doradztwa żywieniowego.
    3. Warunkiem korzystania z internetowych porad żywieniowych jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Użytkownika serwisu treści niniejszego regulaminu.
    4. Usługodawca oferuje współpracę dietetyczną drogą elektroniczną wyłącznie dla osób fizycznych powyżej 18 roku życia.
    5. Do skorzystania ze świadczonych usług niezbędne są:
      • urządzenie elektryczne z dostępem do Internetu
      • zaktualizowana przeglądarka internetowa
      • aktywne konto poczty elektronicznej
      • czytnik formatu PDF, DOCX oraz JPG
      • przyrządy do pomiaru: waga kuchenna, waga łazienkowa oraz centymetr
      • chęć wprowadzenia zmian
  2. Współpraca
    1. Użytkownik pobiera ankietę żywieniową znajdującą się na stronie wybierajzdrowo.pl w formacie DOCX, którą należy wypełnić i odesłać na adres poradnia@wybierajzdrowo.pl.
    2. Użytkownik oświadcza, że przedstawione informacje są zgodne z prawdą oraz rzetelne oraz nie doszło do zatajenia informacji o znanych chorobach, na które cierpi bądź może cierpieć, a także poinformował o przyjmowanych lekach oraz suplementach diety.
    3. Wraz z uzupełnioną ankietą żywieniową Użytkownik jest zobowiązany przesłać:
      • minimum dwa zdjęcia sylwetki – z przodu i boku, w dowolnej odzieży pozwalającej ocenić budowę sylwetki
      • aktualne wyniki badań (maksymalnie sprzed pół roku), które wymienione są na stronie wybierajzdrowo.pl/wspolpraca-online/ bez widocznych danych osobowych!
    4. Po odesłaniu wszystkich niezbędnych plików, w ciągu pięciu dni roboczych na podany adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie otrzymania i zgodności danych oraz ustalony termin przewidywanego otrzymania zaleceń żywieniowych.
    5. Przekazane informacje mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić porady lekarskiej.
    6. Użytkownik podczas współpracy jest zobowiązany do informowania na bieżąco o ewentualnych zmianach w stanie zdrowia i/lub samopoczuciu oraz do należytego realizowania indywidualnych zaleceń żywieniowych.
    7. Pierwszy miesiąc współpracy obejmuje:
      • indywidualne zalecenia żywieniowe, które zawierają:
        • analizę popełnianych błędów żywieniowych w dotychczasowym sposobie odżywiania
        • naukę poprawnego komponowania posiłków
        • listę produktów zakazanych i zalecanych
        • porady dietetyczne, które pomagają w dokonywaniu zdrowych wyborów na co dzień
        • listę zalecanych suplementów
      • Jadłospis w formie spisu produktów i ich odpowiednich gramatur
      • Kalendarz Codziennych Nawyków
      • Kartę Postępów
      • kontakt e-mailowy, gdzie zapewnione jest minimum raz na 10 dni odpowiadanie na pytania
    8. Każdy kolejny miesiąc współpracy obejmuje:
      • modyfikację zaleceń żywieniowych biorąc pod uwagę miesięczne Sprawozdanie
      • dostosowanie Jadłospisu do aktualnego samopoczucia i potrzeb
      • kontakt e-mailowy, gdzie zapewnione jest minimum raz na 10 dni odpowiadanie na pytania
    9. Usługodawca udziela porad żywieniowych z należytą starannością w oparciu o swoją aktualną, najlepszą wiedzę.
    10. Usługodawca ma prawo zrezygnować z kontynuacji współpracy z daną osobą w przypadkach, gdy Użytkownik nie wywiązuje się z terminów płatności, nie stosuje się należycie z zaleceń żywieniowych, zachowuje się wulgarnie i nieprzyjemnie lub współpraca przebiega niekomfortowo.
  3. Płatność
    1. W czasie oczekiwania na zalecenia żywieniowe Użytkownik jest zobowiązany uiścić odpowiednią opłatę.
    2. Koszt pierwszego miesiąca współpracy to 150 zł, natomiast każdy kolejny miesiąc to 100 zł.
    3. W celu skorzystania z współpracy Użytkownik uiszcza opłatę na podany numer bankowy:

     WYBIERAJ ZDROWO

     55 1950 0001 2006 0059 7944 0001

     wpisując w tytule przelewu swoje imię i nazwisko

  4. Terminarz
    1. Data przesłania zaleceń żywieniowych jest jednocześnie datą rozpoczęcia miesięcznej, 4-tygodniowej współpracy.
    2. Po 4 tygodniach Użytkownik przesyła Sprawozdanie (o którym mowa w zaleceniach żywieniowych) oraz decyzję o chęci kontynuacji współpracy.
    3. Jeśli Użytkownik wyrazi chęć przedłużenia współpracy o kolejny miesiąc, musi uiścić opłatę, o której mowa w punkcie 3. po przesłaniu Sprawozdania.
    4. Data przesłania zaleceń żywieniowych – po zaksięgowaniu opłaty – na następny miesiąc jest datą rozpoczęcia kolejnego miesiąca współpracy.

Przykład: Pani X 10 września otrzymała pierwsze zalecenia żywieniowe. Po miesiącu przesyła Sprawozdanie oraz jest chętna kontynuować współpracę, dlatego uiszcza odpowiednią opłatę. 18 października Pani X otrzymuje zalecenia żywieniowe na kolejny miesiąc i jest to data rozpoczęcia kolejnego miesiąca współpracy.

  1. Prawa autorskie
    1. Zawartość przesyłanych porad żywieniowych i wszelkich materiałów zastrzeżone są na rzecz właściciela firmy i osób uprawnionych.
    2. Żadna część materiałów nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób.
  2. Bezpieczeństwo
    1. Przesyłając dane niezbędne do rozpoczęcia współpracy, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz medycznych zawartych w przesłanych dokumentach wyłącznie do celów związanych z wykonaniem zlecenia usługi doradztwa żywieniowego przez Paulinę Wójtowicz w firmie WYBIERAJ ZDROWO. Dane osobowe, wiadomości e-mailowe, stan zdrowia czy zdjęcia nie są udostępniane innym podmiotom niż ustawowo do tego uprawnionych, o czym mówi polityka prywatności.